Prevádzkovatelia stránky:

Bonus Kft.
László Bagi – tvorca webových stránok
Dávid Hegyi – Designer

Sídlo

HU-7800 Siklós, Ipartelepi út 2. HUNGARY
+36 1 770 7000
info(zavináč)bonus-hungary.com

Spoločnosť je zapísaná:
Obchodný súd župy Baranya – Baranya Megyei Cégbíróság (HU-7623 Pécs, Rákóczi út 34.)

Číslo obch. registra:
02-09-068216

Daňové číslo:
12883613-2-02

IČ DPH:
HU12883613

Poskytovateľ hostingových služieb:
www.fastcomet.com
350 Townsend Street Suite 300 –  #846
San Francisco, California 94107 USA

Certifikáty

VYHLÁSENIE

Popisy, fotografie, údaje, adresy, telefónne čísla a kontakty, ktoré sú uvedené na stránke, sa môžu uviesť, vo vyhľadávačoch spoločností, registroch spoločností, v internetových informačných službách a na iných stránkach a vyhľadávačoch, ktoré sa neviažu bezprostredne k službám spoločnosti Bonus Kft, jedine na základe písomného povolenia spoločnosti Bonus Kft, alebo na základe individuálnej požiadavky od Bonus Kft.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA

Tieto podmienky používania, určujú prístup, resp. používanie webových stránok spoločnosti Bonus Kft. www.bonus-siklos.hu a www.bonus-hungary.com. Prosíme Vás, pred použitím webovej stránky, si dôkladne prečítajte Všeobecné podmienky používania (VPP). Prehliadaním webovej stránky, akceptujete a súhlasíte so Všeobecnými podmienkami používania. Pokiaľ nesúhlasíte s podmienkami používania, nie ste oprávnený, využiť webové stránky Bonus Kft.

Majiteľom webových stránok www.bonus-siklos.hu a www.bonus-hungary.com, je Bonus Kft. Celkový obsah webovej stránky, popisy, obrázky, ktoré tvoria webovú stránku, materiály, zostavy, grafické funkcie a technická realizácia, je pod ochranou autorských práv a je vo výhradnom vlastníctve spoločnosti Bonus Kft.

Spoločnosť Bonus Kft., urobí maximum pre to, aby informácie, ktoré sa zobrazujú na webovej stránke, vždy zodpovedali realite. Napriek tomu, pokiaľ sa vyskytnú prípadné chyby a nedostatky, sa vopred ospravedlňujeme a žiadame Vás o pochopenie.

Spoločnosť Bonus Kft., si vyhradzuje právo na zmenu obsahu webovej stránky, bez predchádzajúceho upozornenia, ako aj na doplnenie alebo stiahnutie údajov a informácií, ktoré už boli uverejnené na stránke. Spoločnosť Bonus Kft., vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za také škody, ktoré by vychádzali z nesprávneho, chybného alebo neúplného obsahu. Webovú stránku, návštevníci môžu používať, len na vlastnú zodpovednosť.

Spoločnosť Bonus Kft., nezodpovedá za akýkoľvek obsah, ktorý na jej webových stránkach umiestnili tretie strany, ani za linky umiestnené na jej stránkach, ktoré odkazujú na iné internetové stránky, nezodpovedá ďalej ani za škody, ktoré môžu nastať používaním týchto obsahov.

Používateľ, využívaním stránky berie na vedomie, že Bonus Kft., nie je zodpovedné za škody alebo straty údajov, na počítači používateľa, ktoré spôsobili chyby alebo vírusy, resp. za neoprávnený prístup k počítaču alebo sieti používateľa.

Logá Bonus Kft., Bonus, Bonus+, BonusPRO a Bonus Premium Line, ako aj názvy, popisy a obrázky výrobkov, ktoré sú na stránke spoločnosti Bonus Kft., sú chránené ochrannou známkou, autorským právom alebo sú predmetom duševného vlastníctva. Iné produkty a názvy spoločností, ktoré sa zobrazujú na stránke Bonus Kft., sú duševným vlastníctvom ich majiteľov.

Akékoľvek iné použitie obsahu stránky, najmä však rozmnožovanie, kopírovanie, úprava, rozširovanie alebo akékoľvek komerčné použitie obsahu stránky alebo jej časti, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu zakázané. Tiež je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu, vytváranie a modifikácia akéhokoľvek materiálu alebo diela, pochádzajúceho z obsahu, vrátane vytvárania typov písma, ikoniek, tlačidiel, textu, grafiky, loga, fotografie, zvukového záznamu, obrázkov alebo videa.

Údaje zo stránky Bonus Kft., nie je možné stiahnuť cez žiadny robot alebo automatický motor. Pre akékoľvek využitie obsahu stránky, je potrebné predchádzajúce, písomné povolenie spoločnosti Bonus Kft. Užívateľ musí rešpektovať všetky autorské a iné práva, vzťahujúce sa k obsahu.

Späť
Vyhľadávanie
Produkty Tipy na upratovanie Správy
Choose your language
Magyar English Deutsch Hrvatski Română Slovensky čeština русский український